מה תרומתן של יצירות ספרות קלסית אשר גיבוריהן חוטאים, בחינוך ההומניסטי

מאז אפלטון מתלבטים מחנכים והוגים בבעיית הערך החינוכי של יצירות קלסיות אשר גיבוריהן הראשיים חוטאים ועוברים על חוקים או על עיקרי מוסר - מאברהם עד דוד , מאגממנון עד מדאה , ממקבת עד פאוסט . ביצירות קלסיות אין הגיבורים הספרותיים משמשים מופתי התנהגות ראויים לחיקוי . איש אינו רוצה כי בנו או חניכו יתנהג כפי שנהג אברהם בבניו , או כפי שנהג יעקב באביו הזקן והעיוור , או כפי שנהג יהוה באוסרו על הדעת ועל המוסר . מעשיהם של גיבורי רוב היצירות הקלסיות הללו הם חטאים מבחינתם של ערכי המוסר . מאיזו בחינה תורמות יצירות כאלה לחינוך ההומניסטי המכוון להפנמת ערכי מוסר וביקורתיות ?  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית