תפקידן החינוכי של יצירות קלסיות אשר גיבוריהן חוטאים למוסר

יצירות קלסיות ( הקרויות גם "יצירות מופת (" נקראות כך בגין התפקיד שהן ממלאות בחיי התרבות של הקהילה ושל היחיד , והן נקראות כך כל עוד הן ממלאות תפקיד זה . כל חינוך הומניסטי מתבסס בין השאר על התוודעות שיטתית של הלומד ליצירות הקלסיות של תרבותו , למכנים המשותפים לכל זרמיה , ולהשפעה של יצירות אלה על היצירה התרבותית בעידנים השונים . " יצירות קלסיות" בספרות הן יצירות המייצגות תרבות של עם או של קבוצת עמים , יצירות "על זמניות" - המעניקות חוויה ומעוררות עניין בעידנים שונים ורחוקים מאלה שבהן נוצרו , יצירות המעידות על העידן בו נוצרו ומשפיעות על תרבות קוראיהן בכל עידן , מעלות בעיות ודילמות כלל אנושיות בצורה ייחודית , ובבעיה אישית של גיבוריהן ( כגון . יעקב , יוסף , איוב , מדאה , ליר , דון קישוט , פאוסט . ( 'וכד יצירות קלסיות מוערכות על ידי הוגים ומבקרים בעידנים השונים כיצירות מופת בז ' אנר שבו נוצרו , המשפיעות על החינוך והיצירה בתרבותן . ההתוודעות ליצירות המופת היא מפתח להכרת התרבות שבה הן מתפקדות , כיצירות הומרוס בתרבות היוונית הקדומה ויצירות התנ " ך בתרבות היהודית , שהפכו שתיהן ליצירות קלסיות של התר...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית