חינוך הומניסטי מותנה בהשכלה רחבה ובפעילות חברתית

השכלה החינוך ההומניסטי היהודי מקנה לחניכיו היכרות עם היהדות כתרבות העם והעמים באמצעות מערכות השכלה רחבה , העוזרת לחניך להתוודע לפתיחות התרבות היהודית להשפעותיהן של תרבויות העמים ולהשפעתה עליהן , למכנים המשותפים לתרבויות המערב בימינו ולתפקיד הערכים ההומניסטיים בהתפתחותן . השכלה כזאת תכלול התוודעות חווייתית ורעיונית ליצירות המייצגות את התרבויות היהודיות השונות החיות זו לצד זו ביהדות , תרבויות העדות והזרמים הדתיים . השכלה שיטתית המכוונת להתוודעות ליצירות הקלטיות בתרבות היהודית ובתרבויות העמים , תסייע להפנמת ערכי סולידריות אנושית , להפנמת ערך שוויון הזכויות של בני אדם בעולם , ולהבנת הדילמות הכלל אנושיות הבאות לביטוי ביצירות קלסיות של כל העמים . חינוך הומניסטי מותנה בהשכלה הגורמת לאדם להתוודע להשגיה של האנושות לא רק בתחומי הציביליזציה אלא גם בתחומי התרבות , כפי שהגדירה בובה רמת ההשכלה והחשיפה למיגוון היצירות המייצגות את התרבות הלאומית ותרבות העמים היא אחד מגורמי העושר או הדלות של חיי הרוח , של הרמה והמיגוון של נושאי השיחה במשפחה ובחוג החברים , ושל איכות החיים , המותנה , בין השאר , בסוג הפעי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית