ערכים הומניסטיים - אמות מידה להערכה ולביקורת של מצוות וחוקים

ערכים הם , כאמור , אמות מידה להערכה ולהעדפה של מצוות הלכה או של חוקי מדינה . החינוך ההומניסטי מחנך לביקורת המצוות והחוקים לפי אמות המידה של הערכים ההומניסטיים . האמונה כי האדם הוא יוצר הערכים וטיב חייו הוא תכליתם , מעניקה לבני אדם את הזכות להעריך חוקים ומצוות המועילים לשפור חייו של האדם , ולפסול חוקים ומצוות המזיקים לאיכות חייו . החינוך ההומניסטי היהודי מתבסס על אמונות אלה ולא על האמונה כי מצוות ההלכה מקורן באלוהים וכי תכלית ההתנהגות האנושית היא לרצות את האלוהים על ידי ציות להוראות המתיימרים לדבר בשמו . אמונה במקור האלוהי של המצוות מבטלת את הזכות של האדם לבקר אותן , להעריך , להעדיף ולפסול מצוות וחוקים מסויימים , או לבחון אותם במבחן התועלת שהם מביאים לאדם . גם הוגים רציונליסטים ביהדות הדתית - כסעדיה והרמב " ם - הכירו בכך כי יש מצוות שאין לעמוד על טעמן , אין להן נימוק ואין בהן תועלת לבני האדם . על כן טען הרמב '' ם כי יש מצוות זמניות - מצוות המתבטלות במשך הזמן - כגון מצוות הקרבת קרבנות שהתקיימה במשך שנים רבות רק מפני שיהודים היו רגילים להקריב קרבנות בעובדם אלוהים רבים ואחרים וקשה לבני אדם...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית