חינוך להפנמת ערכי השוויון ולהבטחת זכויות היחיד והחברה

חינוך הומניסטי - ביהדות ובכל התרבויות הלאומיות האחרות - כולל חינוך לדמוקרטיה כמשטר היחיד היכול להבטיח הגנה על זכויות היחידים והמיעוטים בחברה . חברה כזאת מבטיחה את התנאים האופטימליים לתהליך ההומניזציה של היחידים , להגשמה מירבית של הפוטנציות היייחודיות הטמונות בכל אחד מהם , לשוויון זכויות של היחידים בחברה ולשוויון במילוי החובות של היחידים כלפיה . חברה דמוקרטית תתיר לכל מיעוט לחנך את חניכיו בדרכו שלו , כל עוד הם ממלאים את חובותיהם כלפי החברה וכוללים בחינוכם התוודעות לדמוקרטיה , לחוקיה , לחובות שהיא מטילה ולזכויות שהיא מקנה לכל אדם - גברים ונשים . מילוי חובות היחידים כלפי החברה הוא תנאי חיוני לקיומה של החברה הדמוקרטית וליכולתה להעניק ולהגן על זכויות כל יחיד ומיעוט שבה . למען הבטח זכויות כל היחידים על תוכניות הלימוד של כל מיעוט - דתי או חילוני - לכלול הקניית מיומנויות לשוניות , היסטוריה של העם והעולם והכנה ללימודי מדעים וטכנולוגיה . הכרה בלגיטימיות המחלוקת כוללת את הההכרה באי הלגיטימיות של הטוטליטריות המשתיקה כל מחלוקת . החינוך ההומניסטי יבליט את עדיפות הדמוקרטיה על כל חלופותיה בהיותה המשטר...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית