הכרה בזהות יהודית וערבית בישראל

יהודים בתפוצה חיים ומתחנכים בתרבות הלאומית של ארצם , ובמידה פחותה והולכת בתרבות הקהילה היהודית שלהם . זהותם היהודית של יהודים אמריקנים שונה מזהותם היהודית של יהודים צרפתים , כשם שזהותם הצרפתית או האמריקנית של יהודים אלה שונה מזהותם הצרפתית והאמריקנית של לא יהודים החיים בארצותיהם . ייחודה של הזהות היהודית ממשיך להתקיים , בחלק גדול מהמקרים , על אף תהליכי ההתבוללות התרבותית הגוברים והולכים בקרב יהודי התפוצה , אשר רבים מהם מתנתקים מקהילותיהם היהודיות , חיים בחברה לא יהודית , פתוחה , המעודדת השתלבותם של יהודים במשפחות ובקהילות לא יהודיות ובחיי התרבות הלאומית של ארצם . יהודים בישראל חיים בעיקר בתרבות הלאומית הישראלית יהודית . תרבותם וזהותם היהודית ייחודית ושונה מזהותם היהודית של יהודי אמריקה או צרפת , והיא מתפתחת בסביבה תרבותית יהודית בעיקרה - בשפה העברית , במערכות חינוך יהודיות , השמות דגש על התוודעות למורשת היסטורית ותרבותית יהודית , ליצירות התנ " ך ולמבחר מיצירות יהודיות אחרות . התרבות היהודית בישראל מתפתחת לצד התרבות הפלשתינאית ערבית , כאשר הפלשתינאים מהווים חמישית מאוכלוסיית המדינה היהו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית