טיפוח ההומניות בתרבות לאומית

תהליך הומניזציה הוא תהליך התחנכותו של האדם בחברה ובתרבות הלאומית שבה הוא גדל . אין בעולם סביבת תרבות שאינה לאומית ( אתנית או שבטית . ( כל תרבות לאומית מיוחדת מתרבויות לאומיות אחרות בשפה ובעולם המושגים והאסוציאציות שלה , במודעות למורשת היסטורית ותרבותית , במנהגים ופולחנים , באמונות הרווחות בה , ביחס לישות הלאומית ולאחרותן של החברות השייכות לתרבויות לאומיות אחרות . בציביליזציה אחת מתפתחות תרבויות לאומיות ייחודיות ושונות זו מזו - כבציביליזציה האירופאית במאה ה . 20 בתיבה "ציביליזציה" אנו מכנים את מכלול האמצעים והכלים - הטכנולוגיים והארגוניים - המספקים את צרכיהם הגופניים והחברתיים של האדם . " תרבות " היא שם למכלול התופעות והיצירות המהוות את הסביבה הרוחנית בה מתחנך האדם . במילים של בובר ( ב '' פני אדם : (" ציביליזציה - עיצוב שכלי של סדר מדעי , מעשי ותועלתי . גישום ומימוש הסדר הזה על ידי משטרים וכלים . קולטורה ( תרבות ) - תנועת נשמת האדם לשם ביטויה , שאיפתה ונסיונה לקנות צורת מהותה . כנגד תנועה זאת כל דבר מצוי אינו אלא חומר לתצורת צורה . יצירותיה - החד פעמי , סמלים הנתפשים כאמת של הנפש . בני...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית