חינוך - חיברות, חינוך לתרבות ולעצמאות אישית

ארסמוס אומר כי אין האדם נולד אדם , הוא נהיה אדם בהליך שהוא דיאלקטי בהיותו סוציאליזציה כתנאי לאינדיבידואציה . שתי מגמות אלה מנוגדות לכאורה , אך הן פועלות במשולב בכל תהליך הומניזציה שהוא תכליתו של החינוך ההומניסטי : ( ו ) מגמת החיברות והתירבות של האדם - מסגלת אותו לחברה ולתרבותה , וגורמת לו להתוודע למוסכמותיה ולמאפייניה , לחובותיו ולזכויותיו בחברה . ( 2 ) מגמת פיתוח הביקורתיות והעצמאות של האישיות מעודדת את האוטונומיה הרוחנית של היחיד , את הכושר וההרגל לבקר ולבחון כל מה שנרכש בתהליך החיברות והתירבות , את כושר היצירה והפעילות המבטאות את ייחודו ואת יכולת ההגשמה של הפוטנציות האינדיבידואליות שלו . תהליכים אלה מתחוללים במשפחה , בקהילה ובחברה החיות בתרבות הלאומית , תוך חשיפה חלקית לתקשורת הבינלאומית ולתרבויות לאומיות אחרות . בימינו אנו עדים לתהליך היווצרות תרבות תקשורת ובידור בינלאומית , המשותפת לתרבויות לאומיות רבות , בציביליזציה אחת . דווקא על רקע התפתחויות אלה מתפתחות גם תנועות המטפחות את הייחוד הלאומי , חותרות לשימור ולפיתוח השפה והתרבות הלאומית , ומנסות להבטיח עצמאות לישות לאומית , במסגרות...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית