חינוך להומניזציה וחינוך לדה־הומניזציה

רק האדם מסוגל ליהפך לאנושי או לבלתי אנושי כרוצחים נאציים , כסוהרי הגולאג או הקומוניסטים הקמבודיים שרצחו חלק גדול מבני עמם . כל החיות האחרות , פרט לאדם , מגשימות את הפוטנציות הגנטיות של בני מינן . פיקו דלה מיראנדולה ( 1486 ) עמד על כך בנאומו על כבוד האדם : '' האדם ניחן בדיגניטי הנובע מאפשרות הבחירה שניתנה לו . בכל יצור יש זרע הקובע תכונותיו , רק האדם יכול להידמות לחיה ביצריותו , למלאד בתבונתו , לצמח באדישותו , לאלוהים בהבנתו את העולם , בהבנת עצמו ובטוהר . "מידותיו הומניזם הוא מכלול אמונות הרואות בהומניזציה ערך עליון : אמת מידה עליונה להערכה ולהעדפה של כל ערך , התנהגות , או משטר נקבעת לפי האופן והמידה שבהם משטרים מקדמים תהליכי הומניזציה או גורמים לדה הומניזציה של החיים . מכאן ההערכה וההעדפה של משטרים דמוקרטיים על דיקטטוריים , העדפה של עיקרי התנהגות הרואים בזולת מטרה ולא אמצעי , העדפה של חוקים המבטיחים זכויות אדם לשוויון וחירות על אלה המשעבדים חלק מבני האדם לזולתם . שעבוד וניצול גורמים לדה הומניזציה של המשעבדים והמשועבדים כאחד . תהליכי ההומניזציה של האדם - חיברותו , תירבותו ופיתוח אישיות...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית