אמונות וערכים הומניסטיים לא דתיים ברוב יצירות היהדות בזמננו

החל מהמאה ה 18 הולך ורב מספר היצירות היהודיות הנוצרות מחוץ לחוג השפעתה של הדת היהודית ועיקרי האמונה הרווחים בזרמיה . אמונות באדם ולא באלוהים כגורם קובע בכללי התנהגות ובמהלכים היסטוריים מבוטאות במספר גדל והולך של יצירות יהודיות . החל מהמאה ה , 19 ובייחוד במאה ה , 20 מיוצגות רוב יצירות העם היהודי ביצירות יהודיות בספרות , בהגות ובאמנויות , הנוצרות בפזורה היהודית ובארץ ישראל . רוב היצירות המשפיעות ביהדות במאה ה 19 וה , 20 הן יצירות הומניסטיות לא דתיות : במרכז עניינן עומד האדם והתמודדותו עם גורלו ולא האלוהים או המצוות המיוחסות לו . יצירות יהודיות של יוצרים המשפיעים על תרבות ימינו - כהיינה , שלום עליכם , פרוסט , קפקא , סול בלאו , בשביס זינגר , הס , הרצל , בובר וישעיה ברלין - הן יצירות הומניסטיות לא דתיות המתמקדות בבעייתיות סולם הערכים האנושי , מבחינת "מה טוב לאדם" ולא מבחינת מה שהעסיק את רוב הספרות הדתית : "מה תואם את הדרישות והמצוות שנאמרו על ידי רבנים בשם . "האלוהים רוב יצירות היהדות בימינו - הספרות והפיוט , אמנויות המיצג וההצגה , בתיאטרון ובקולנוע , ההגות והביקורת - מבטאות אמונות באד...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית