ספרות התנ"ך כמקור השראה ליצירות ביהדות ימינו

יצירות יהודיות לא יהודיות - בהגות , בספרות , בתיאטרון , בקולנוע , בפילוסופיה , באמנות - מייצגות את יהדות המאה ה . 20 המאה העשרים היא הפוריה והעשירה ביותר מכל תולדות היצירה היהודית . יצירות יהודיות נוצרו ונוצרות בה בכל השפות , בכל הארצות , בכל סוגי האמנות ואמצעי התקשורת . ההיסטוריה של היהדות כתרבות העם היהודי במאה העשרים מיוצגת ביצירות יהודיות של סופרים , פילוסופים , אמנים , יוצרי תיאטרון , קולנוע וטלוויזיה , המשתתפים בדיעבד בעיצוב תרבות העם ומבטאים את התמורות שהתחוללו בו . רוב היצירות הללו נוצרו ביהדות החופשית מדת , בה חיו וחיים רוב היהודים במאה העשרים . גם היצירות המתייחסות ליהודים דתיים או לסוגיות בתיאולוגיה יהודית , נוצרות ברובן מחוץ ליהדות דת ההלכה , מנקודות תצפית שאינן מזדהות עם גישה דתית או הלכתית . מי . ל . פרץ ועד קפקא ובשביס זינגר , מהיינה ועד עמיחי , מגולדפאדן ועד וודי אלן , מבובר עד ישעיה ברלין , ממנדלסון ועד ברנשטין , מאפשטין עד דנציגר - משתרעת יצירתם של יהודים המבטאים , בין השאר , מגמות התפתחות ביהדות ימינו והשתלבותה בתרבות המערב . היות רבות מיצירות אלה חלק בלתי נפרד מתרב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית