אמונה באלוהים בדמות אדם במיתולוגיה היהודית הקבלית

הספר הקדום "שעור קומה , " המתאר את ממדיו הגדולים מן העולם של האלוהים , המפרט את פרטי ממדי איבריו - הוא אחד הביטויים להתחדשות ההאנשה של האלוהות ביהדות , אשר ראשיתה מצויה כבר בפרקי . "בראשית" בחיי התרבות והרוח של חלק גדול מהיהודים הדתיים מקבלות הישויות האלוהיות , המאכלסות את השמים , ממשות מוחשית . אחרים - כרמב '' ם- רואים בכל נסיון האנשה של האלוהות כפירה בעיקר . סיפורים על חיי המין של האלוהים עם השכינה והלילית , סיפורי חיי המין של שתי אלות אלה עם יצורים זכריים אחרים , מעניקים ממשות חדשה לישויות האלוהיות המאכלסות את העולם האלוהי , מעבר לעולם הזה . באמונתם של יהודים המאמינים בכל אלה מבקרים היצורים מהעולם הבא גם בעולם הזה , על כן עולמנו גדוש בעיניהם שדים ושדות , המקיפים אותנו אף שאין אנו רואים אותם , ולעתים יש הנפגשים בהם כבאזהרות רבנים חשובים נגד פגישותינו עם הארכי שד קטב מרירי או עם שליחים אחרים של השטן . גם הלילית הנוראה משוטטת בעולם ונפגשת בספורים דמויי דיווח עם צדיקים רבי כח ואנשים חסרי אונים , או בשיחות של יוסף קארו , למשל , עם "המגיד " והשכינה , אשר בכוחם להכתיב את שייאמר ב " שולחן ע...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית