התנ"ך, המונותאיזם, השבת, בית הכנסת - תרומות היהדות לתרבות העמים

אמונות ורעיונות המונותאיזם היהודי התפשטו כבר בעידן ההלניסטי ובאימפריה הרומאית בקרב עמים רבים בהם קמו חוגי "יראי יהוה " שלא הצטרפו לדת היהודית כיון שלא שמרו את מצוותיה הרבות , אך התקרבו אל היהדות בהאמינם בבלעדיותו של אלוהי ישראל . חוגים אלה היו חלק מהקהל אליו פנו יהודים נוצרים נודדים כפאולוס , אשר הציעו דת דומה לזו היהודית אך ללא התחייבות לשמור על מצוות ההלכה . עם התנתקות הנצרות היהודית מהיהדות והפיכתה לדת המדינה הרומית , התרחבה השפעת יסודות ומוסדות היהדות , באמצעות הנצרות , ומאוחר יותר - באמצעות האסלאם . השפעות אלה של היהדות ניכרות ביצירות ספציפיות שנתפתחו בה ואומצו על ידי עמים רבים בכל היבשות : אמונות מונותאיסטיות ויצירות ספרות והגות יהודיות מהעידן התנ " כי וההלניסטי , הברית החדשה , חלק מחגי ישראל שקיבלו צורה ותכנים חדשים , מוסד השבת והשפעתו על ארגון הזמן האנושי , בית הכנסת והשפעתו על ארגון החברה בקהילות תרבות בקרב עמי המערב . יצירות התנ " ך העברי הצטרפו ליצירות קלסיות במורשת התרבות של עמים רבים , והיו ממקורות ההשראה של יצירות ספרות ואמנות , דת ואתיקה בעמים אלה . עיקרי המונותאיזם המוס...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית