השפעת תרבויות העמים על היהדות ותרומותיה לתרבותם

השפעות תרבויות העמים על היצירה , הדת והתרבות היהודית מתגלים בכל אחד מעידני תולדותיה . בהתפתחות התרבות והיצירה היהודית ניכרות השפעות תרבות מסופוטמיה , מצרים , כנען , היוונים , המוסלמים , הנוצרים , והחל מהמאה ה - 18 התרבויות האירופאיות והאמריקאיות החופשיות מדת . השפעות יצירות ותרבויות אחרות ניכרות גם ביצירות מקוריות וייחודיות אשר נוצרו ביהדות , כבכל היצירות המקוריות שבכל התרבויות . בניגוד למגמות רבים מאסכולת ביקורת המקרא , שהדגישו את הדמיון בין החומרים העלילתיים של מיתוסים מזרח תיכוניים לאלה של התנ"ך , בולט בימינו השוני בין היצירות המקוריות היהודיות לבין אלה שהשפיעו עליהן . דווקא על רקע הכרותנו עם המיתוסים המסופוטמיים הקדומים של הבריאה וגן העדן , בולט במקוריותו הסיפור המקורי על חטאו הקדמון של אלוהים יהוה האוסר על הדעת והמוסר , סיפור המרד והנצחון של האשה על בורא העולם , בהעניקה לאנושות את הדעת והמוסר על אפו וחמתו של האל , בדומה לפרומתאוס המעניק לאנושות את האש על אף איסורי זאוס . אין יצירות בתרבות לאומית כלשהי שלא הושפעו מתרבויות לאומיות אחרות . על כן הופך כל לימוד של מכלול יצירות תרבות ש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית