בית הכנסת - חידוש מהפכני בתולדות היהדות

בבית הכנסת התחולל מפנה מהפכני : ביטול הקרבנות בבית הקהילה שאינו בית האלוהים . "בתי התכנסות" ( סינאגוג ) קהילתיים הוקמו כנראה לראשונה בתפוצה המזרחית ( בבל ) והמערבית ( מצרים , ( אחר החורבן של בתי המקדש ליהוה . בתי הכנסת כבתי ההתכנסות הקהילתיים ייצגו וגרמו למהפך תרבותי בתולדות היהדות ובתרבויות עמים רבים אשר הושפעו ממנה . בית הכנסת הוא ניגוד לבית המקדש מבחינות הרבה : בית המקדש הוא בית אלוהים - בית הכנסת הוא בית קהילה אנושית . בית המקדש הוא מקום פולחן הקרבנות - בית הכנסת הוא מרכז קהילתי ללימוד וחינוך , לקריאה בספרי קודש ובדרשות , לבית דין , לספריה ציבורית ( בית מדרש , ( למוסדות הקהילה , למפגשי חג וטקסי מועדי מחזור החיים ולתפילה אישית וציבורית . בית הכנסת שימש גורם פעיל בייסודה , בארגונה ובהחזקתה של קהילת התרבות , אשר מילאה את מקומו של השבט . לאחר שנהרס המרכז הממלכתי והדתי האיצו בתי הכנסת את תהליכי הדצנטרליזציה והפלורליזם ביהדות . קהילות יהודיות עצמאיות פיתחו מאפיינים ייחודיים , זיקות לתרבות הארץ והחברה אשר בקרבה חיו , יצירות מקוריות ומסורות ייחודיות שפותחו בקהילה או בקבוצת קהילות שיצרה זרם...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית