נצחון עגל הזהב - אות לפלורליזם בדת יהוה

אחרי מלחמת האזרחים הקצרה לרגלי הר סיני , שבה הוצאו להורג אלפים מהעובדים את פסל העגל בהנהגת אהרון - הכהן הגדול הראשון - נהרס פסל העגל ונכתש לפירורים . כעבור מאות שנים מעטות הוא קם מהריסותיו ומוצב על ידי ירבעם שמלך על רובו של עם ישראל , בממלכה הצפונית בה מרוכזים עשרה מתוך שנים עשר השבטים של העם . המלך היהודי מכריז על פסל עגל הזהב שהקים כי הוא אלוהי ישראל אשר הוציא את העם ממצרים - כדברי אהרון בחונכו את פסל העגל הראשון . ניצחון פולחן יהוה כעגל זהב נראה לכל ומתועד בספרי הקודש של העם היהודי . תולדות פסל העגל מאפיינים את תרבות העם היהודי כתרבות מתפתחת ופלורליסטית בכל עידניה . בדת היהודית התגלה ריבוי התפיסות של יהוה אלוהי ישראל אשר הוציאם ממצרים . אמונה זו במיתוס השחרור הגדול והייחודי של עם עבדים שהיה לעם חופשי , משותפת לכל פלגי העם היהודי - עובדי העגל ומתנגדיו , עובדי אלוהים כדת ההלכה והחופשיים מדת . האמונה במורשת היסטורית משותפת עולה בקנה אחד עם אמונות שונות ומתנגשות ביהדות הקדומה , כביהדות ימינו . אמונה משותפת זו במורשת היסטורית לוותה בתולדות היהדות במיגוון אמונות ביחס למאפייניו של האלוהים ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית