מה הם המאפיינים המשותפים ליהודים ישראלים וליהודי התפוצה?

מה משותף ליהודים דתיים וחילוניים ? מה משותף ליהודי תימן וקליפורניה ? מהו המשותף ליהודים בכל הארצות והיהדויות , ומה מייחד אותם מכל חברי העמים האחרים ? המשותף ליהודים - דתיים וחילוניים - הוא האמונה וההכרה בהיסטוריה משותפת , הזיקה לספרות קלסית שבתנ"ך , לשפה הלאומית , למורשת תרבות לאומית מתפתחת , לארץ ישראל כמולדת העם היהודי ובמדינתו הלאומית , לחגים לאומיים משותפים , וההכרה בהכרח להתמודד עם סכנות האנטישמיות הקיימות בכח או בפועל בכל מקום . האמונה בהיסטוריה משותפת רווחת גם בקרב אלה המאמינים כי התמונה ההיסטורית שצויירה על ידי המקורות העתיקים ביהדות אינה תואמת למציאות ויש לעצבה מחדש , על יסוד עדויות ותעודות , כולל המקורות העתיקים הנ"ל . הזיקה התרבותית לתנ " ך כיסוד משותף יחידי לכל היהדויות שביהדות - הדתיות והחילוניות - משותפת גם לאלה הרואים בתנ " ך תעודה דתית או אנתולוגיה של הספרות הקלסית , המהווה גם אסופה של תעודות היסטוריות , או אלה הרואים בו "המולדת הניידת של העם היהודי" כדברי היינה . הזיקה לשפה העברית כשפה לאומית - שפה עתיקה בה משתמשים יהודים ברציפות זה שלושת אלפים שנה לפחות , ואשר חזרה לה...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית