ריבוי היהדויות ביהדות

יהדויות רבות ביהדות : עדתיות , ארציות , דתיות ואידיאולוגיות . יצירות כל היהדויות שביהדות מצטרפות בדיעבד למכלול תרבותו של העם . היהדויות השונות חיות ביהדות זו לצד זו , ולעתים - זו כנגד זו . יהדויות בעלות מגמות דתיות ואידיאולוגיות משפיעות על אורח החיים ושמירת המצוות של חבריהן , ולפעמים גם על הלבוש , השפה , חיי המין והמשפחה , החינוך והחברות במחנות פוליטיים . הבדלים כאלה ניכרים בפערים שבין היהדות החרדית , היהדות החילונית , היהדות הדתית ציונית , היהדות הדתית רפורמית , היהדות הקראית , היהדות השומרונית , היהדות הרקונסטרוקציוניסטית וכד ' . ביהדות חיות גם יהדויות עדתיות ארציות , שונות זו מזו בתרבותן ובאורח חייהן , ולעתים בלשון הדיבור , בנוסחי התפילה והפולחן , וביחסן ליהדויות האחרות ולתרבויות העמים בהן הן חיות , כגון : "היהדות האמריקנית היהדות" , " המרוקנית , " "היהדות הפולנית , " או "היהדות הישראלית . " מכלול התרבות של העם היהודי , כפי שהוא מתפתח בעקבות מפגש כל היהדויות שביהדות , כולל את כל המיגוון של היצירות המייצגות את היהדויות השונות . תרבות היהדות הפולנית והמזרח אירופאית מייצגת רק חלק מהיהד...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית