התמורה המתמדת ביהדות

בכל עידן מתחדשים ביהדות אמונות , פולחנים , מנהגים ומסורות , טקסי חגים ומועדי מחזור החיים , וכן היחס ליצירות קלסיות וקדושתן , לשפות יהודיות ולשפות העמים ותפקידן ביהדות , ולתדמית גיבורי ההיסטוריה והספרות הקלסית , כולל האלוהים . צורות ותכנים חדשים אלה מתווספים לתרבות היהודית , אך לא תמיד הם באים במקום צורות ותכנים ישנים המשתמרים בה כיון שנתקדשו במסורת בעיני חלקים מסויימים של העם . כאשר ר' גרשום אסר על הביגמיה בעם ישראל לפני למעלה מאלף שנים , המשיכה הביגמיה להתקיים בחלקים רבים של היהדות כאילו לא חל שינוי מהפכני בתפישת המשפחה . כאשר נשים נתמנו לרבניות ולחזניות בבתי הכנסת של תנועת הרוב ביהדות הדתית ( הרפורמים והקונסרבטיבים , ( והיהדות החילונית החלה למנות נשים לתפקידי דיינים ושופטים בכל דרגותיהם , המשיכו הקהילות האורתודכסיות לאסור על נשים למלא תפקידי רבנים או חזנים ודיינים . כאשר פילוסופים יהודים כרמב"ם הצהירו כי הם מאמינים באלוהים מופשט לא רק מכל מוחש אלא גם מכל מושג אנושי , המשיכו יהודים אחרים להאמין באלוהים בעל דמות אנושית , יושב על כסא מלכות , בעל "שעור קומה" שניתן למדוד את איבריו , דמויי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית