מיגוון יצירות מייצג כל עידן בתרבות

מבחר היצירות שנאספו בתנ '' ך מייצג מיגוון דעות ואמונות , ומתאר מיגוון אורחות חיים , פולחנים והשקפות דתיות שרווחו בקרב המון העם היהודי , מנהיגים ומלכים , כהנים ונביאיהם . מבחר הטקסטים שבתנ " ך מייצג את כל הז ' אנרים הספרותיים הידועים בספרות המערב בימינו - פרחה ושירה אפית ולירית , דרמה , מסה פילוסופית פיוטית , היסטוריוגרפיה ותאור פולחנים ומנהגים , אורחות חיי יומיום וחגים , יצירות אמנות פיגורטיבית בהיכלות ובככרות ציבוריות , בארמונות ובמקדשים , ספרי חוקים ותאורי טקסים ויצירות רטוריקה נבואית . הניגודים בין ההשקפות והאמונות המובעות במבחר הטקסטים התנ " כיים מבטאים אמונה וכפירה בצדקת האלוהים , אמונה וכפירה בבלעדיות יהוה , דעות מנוגדות ביחס לזיקה בין חטא לעונש , גישות שונות להעדפת הצדק החברתי על שמירת מצוות הדת , חשיפת העוול הנעשה לאשה בחברה היהודית , וגישות מנוגדות לזכויות השליט ביחס לנתיניו ולמהות הברית בין העם לאלוהיו . במכלול היצירות התנ '' כיות מיוצג העידן ההיסטורי תרבותי הראשון בתולדות העם היהודי - מהיווצרו מצאצאי משפחה אחת אליה מצטרף ערב רב של בני עמים שונים , עד חורבן שלושת המקדשים הממל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית