הגדרת מושגים: "תרבות" של עם

אנו משתמשים במושג "תרבות " של קבוצה באנושות , ו"תרבות העם היהודי " בכלל זה , במובן : מכלול ייחודי של אורחות חיים , שפה , יצירות שביסוד המורשת ההיסטורית והרוחנית , חגים וסמלים משותפים , נימוסים ואופני חינוך , יחס לטריטוריה , לעבר משותף , למסורת ולחידושים המתחוללים בה . מכלול תרבות מה מאפיין ומייחד קהילה , חברה לאומית , או קבוצת לאומים . כיון שביהדות קיימות יהדויות רבות הנבדלות אלה מאלה בתרבותן , אנו מבחינים בין "תרבות לאומית" המשותפת לעם , לבין תרבות של עדה ( כגון , התרבות היהודית התימנית , או התרבות היהודית האמריקנית ) או תרבות של זרם בעם - כגון התרבות היהודית החילונית , או התרבות היהודית החרדית . התרבות היהודית הישראלית היא ייחודית בין תרבויות היהדות : בעת יהדויות התפוצה נבדלות אלה מאלה באופן השתלבותן בתרבות הארץ והעם שבקרבו הן חיות , התרבות היהודית הישראלית מתפתחת כתרבות לאומית עצמאית , המושפעת כמובן מתרבויות המערב והמזרח אך אינה חיה באף אחת מהן . ייחודה של התרבות היהודית הישראלית נובע מתחיית הלשון העברית כשפת דיבור ויצירה ועל ידי מפגש מתפתח בין תרבויות יהודיות שהתפתחו בעשרות ארצות ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית