הקדמה

הספר מציע גישה חילונית ליהדות כתרבות , לתנ"ך כספרות ולאלוהים כגיבור ספרותי בספרות התנ"ך . התנ"ך הוא היסוד המשותף היחיד לכל היהדויות ביהדות - לכל התרבויות העדתיות , לכל הזרמים בתרבות היהדויות הדתיות והחילוניות , בישראל ובתפוצה . הספר מצביע על הפלורליזם אשר שרר ביהדות כתרבות העם היהודי בכל עידני תולדותיו , תרבות המיוצגת במכלול יצירות אמנות וספרות , הגות ואורחות חיים , טקסי חג דתיים וחילוניים , ריטואלים וכללי התנהגות . בשיח החילוני הומניסטי הדן ביהדות כתרבות כלולה הגדרה מחדש של מושגי מפתח , כגון : יהדות , חילוניות , דת , הומניזם והומניזציה , כמטרת החינוך להפנמת ערכים מוסריים כלל אנושיים במסגרת התרבות הלאומית היהודית , זיקתה ופתיחותה לתרבות העמים . תרבות ההווה היא נקודת המוצא להארה מחודשת של תרבויות עידני העבר , מתקופת היווצר העם היהודי בעידן התנ"ך ועד ימינו . לימודי התרבות של העם היהודי מגלים את התייחסותם לתנ"ך של חלק גדול מיצירותיה , בכל הז'אנרים ובכל העידנים . החלק השני של הספר דן בספרות התנ"כית מנקודת המבט של ביקורת התרבות . ספרות התנ"ך מילאה תפקיד מכונן בכל תרבויות העם היהודי , ובייחו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית