שוברי שיניים באנגלית

צדפה בקנקן שמנת ושלושים ושלושה גנבים HOW CAN A CLAM CRAM IN A CLEAN CREAM CAN ? איך יכולה צדפה להידחס כקנקן שמנת נקי ? THE THIRTY-THREE THIEVES THOUGHT THAT THEY THRILLED THE THRONE THROUGHOUT THURSDAY שלושים ושלושה הגנבים חשבו שירגשו את המלך במהלך יום חמישי . WHICH SWISS WITCH WATCHES THREE SWISS WITCHES WATCH THREE SWISS "SWATCH" WATCHES WHICH SWISS "SWATCH" WATCH ? שלוש מכשפות שווייצריות מביטות בשלושה שעוני סווטש שווייצריים . איזו מכשפה שווייצרית מביטה כאיזה שעון סווטש שווייצרי ? WAYNE WENT TO WALES TO WATCH WALRUSES ויין הלך לוויילס לצפות בסוסוני ים . THE SHELLS THAT SHE SELLS ARE SEA SHELLS I'M SURE SHE SELLS SEA SHELLS ON THE SEA SHORE SO IF SHE SELLS SEA SHELLS ON THE SEA SHORE I'M SURE THAT THE SHELLS ARE SEA SHORE SHELLS הנוסח המלא של השיר על מוכרת הצדפות על חוף הים . ראו אמא אווזה . IF A WOOD CHUCK COULD CHUCK WOOD ? HOW MUCH WOOD WOULD A WOOD CHUCK CHUCK כמה עץ יכול המכרסם לכרסם , אילו יכול המכרסם לכרסם עץ ? FOR MOSES HE BUT MOSES SUPPOSES ERRONEOUSLY MOSES SUPPOSES HIS TOES...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ