מן המקורות

בוקה מבוקה ומבולקה מקורות היהדות הכירו את תופעת שוברי השיניים ותרמו לה תרומה נכבדה . רד " ק כותב : "לשון נופל על הלשון , והוא דרך צחות , כמו גד גדוד יגודנו , דן ידין עמו , ועקרון תיעקר . " גד גדוד יגודנו , והוא יגוד עקב ( ברכת יעקב , בראשית מט , יטו . פיתוח בן ימינו : גד דג דגים מדגדגים בגדה . שיר השירים אשר לשלמה HM עזובות ערי ערוער , לעדרים תהיינה ומתוך משא דמשק , ישעיה יז , בו בוקה , מבוקה ומבולקה ( נחום ב , יא < כי נמצאו בעמי רשעים , » שור כשך יקושים ( ירמ הו ה , כוו על דאטפת אטפוך , וסוף מטיפייך יטופון ( מסכת אבות ) שלםה שלםה שלםה שלםה שלםה שובר שיניים המיוחס לרש " י . על פי מסורת אחת יש לקרוא : שלמה שלמה שלם שלמה שלמה . גרסה נוספת : שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה . 1 אץ קוצץ | שובר שיניים מוכר ואהוב מימי הביניים , העוסק בגוי רשע , נכתב על ידי רבי אליעזר הקליר : "אץ קוצץ בן קוצץ , קצוצי לקצץ : בדיבור מפוצץ , רצוצי לרצץ לץ בבוא ללוצץ , פולץ ונתלוצץ כעץ מחצצים לחצץ , כנץ על ציפור לנצץ . " שורשי הפיוט בתלמוד הירושלמי , מסכת יבמות , בעקבות מלכים א ' טו , יח : "וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן ט...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ