סדרת שוברי שיניים עבריים, חלקם נכסי צאן ברזל

בקבוק בלי פקק נחש נשך נחש שנשך נחש גנן גידל דגן בגן , דגן גדול גדל בגן סשה שם שם שסק טאטאת את התא ? - תטאטא אתה את התא ! עכו כוסתה טל , צפת אף היא כוסתה טל אני לא מהממהרים , אני מהממהרות אשה נעלה נעלה נעלה , נעלה את הדלת בפני בעלה ויש מסיימים : נשך נחשה וגם . גדעון הגנן גידל בגן גידולי דגן . גרסה משנות השבעים , המגדירה היאחזות נרו " ל : יום בגן , יום בדגן , יום בדגדגן . גרסה למתקדמים : סשה שיסע שיניו בשסק . גרסה לסטלנים : סם שם שם סם . זכה לגרסה מולחנת . את המילה כוסתה הוגים במלעיל . גם : אני לא מהמתמהמהים , אני מהמתמהמהות . בשובר השיניים הזה שימוש בהומופונים : מילים הנשמעות זהות אך הוראתן שונה . שרה שרה שיר שמח , שיר שמח שרה שרה בקבוק בלי פקק על מה עלמה על מעל מה , תאמרי לי "נדוד" ולא "לין , ? "דוד שופט שלום שפט שלשום שישים שומרי שבת שצעקו 'שבס ! שבס ' ! מיששתי שמן שומשומין ושישים ושישה משמשים  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ