שוברי השיניים

שוכרי השיניים הם משחק לשוני אהוב ומוכר ככל שפה . הוא קרוי באנגלית TONGUE TWISTERS ( מעוותי לשון ) ובגרמנית ZUNCENBRECHER ( שוברי לשון . ( בדרך כלל מדובר בביטוי שרצף העיצורים בו יוצר קושי בהגייה . המשחק המקובל הוא השמעת הביטוי ברצף ובמהירות כמה פעמים , מהלך לשוני המעצים את הבלבול והטעות . גם מילים ושמות שונים נחשבים שוברי שיניים , אך זו שבירת שיניים מקרית , ואילו הביטוי שובר השיניים נולד במכוון לצורכי שעשוע . שוברי השיניים נוצרים בדרך כלל כאשר יש בהם עיצורים סמוכים שקיימת ביניהם קרבה פונטית , ודווקא משום כך המעבר המהיר מעיצור לעיצור קשה יותר . הדוגמה הבולטת לכך היא האותיות השורקות , זסשצ , שהשמעה רצופה שלהם אינה נוחה , בעיקר במעבר כין ש ' ימנית לש ' שמאלית או ס י . שוברי שיניים אחרים בנויים על עיצור זהה או עיצורים הומופוניים כמו כ ' וח ' הסמוכים זה לזה ( חול , יכול , לאכול . ( לעתים מופיע מקבץ עיצורים בסדר שונה ( נחש נשך נחש , גנן גידל דגן גן . ( שוברי השיניים הם בדרך כלל משפטי שטות שנוצרו לצורך המשחק . עם זאת , בשירה , כולל בשירה המקראית , יש לסמיכות העיצורים הגורמת לשבירת השיניים תפקי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ