משוכלים מכל הבא ליד

על קולו של חוד ג'ים סט"ק בונד תיק ג י יימס בונד , שיכול של הגשש שייקה לוי . הזמנו השתנים השתנו הזמנים . מפי אריה מליניאק , ששמע את השיכול מפי שייקה לוי . נרים וגבשים גברים ונשים , שיכול מאת רנה ורבין ברשימה בעיתון העיר על אירוע טראנס ג י נדר . גרסה מוקדמת לשיכול המינים : זכרה ונקב . על קולו של חוד שיבוש ספונטני חביב של ניצן חן בשידור חי כערוץ הראשון , כשביקש לומר שההחלטה התקבלה על חודו של קול . דניאס ובאן עפרה יניב כתבה על בתה יעל , שלאחר שחזרה מביקור במקורות הירדן פיזמה לאורך כל הדרך את השיר הבא : "באגס באני , דניאס . "ובאן זולם בעבועים בולם זעזועים , משולחנו של העיתונאי רן זיו . עוד בצקלונו : זלזל המגל ( גלגל המזל . ( מחבק זרגים מחזק ברגים ( ין דוו . זכיון שבויות שוויון זכויות ( ח זיון . כל הזוכם קררה כל הקודם זוכה וח דוו . פלת וצב"ר צבת ופלייר . דוגמה לביטוי משוכל המשלב שני מרכיבים קרובים ולכאורה ממזג אותם . עוד בקבוצה : קץ וחשת ( חץ וקשת . ( תפולים ואשכוזיות תפוזים ואשכוליות . חוויה נשכי בלתחת חוויה בלתי נשכחת , משולחנו של הקריקטוריסט ( והמהדרין יאמרו האיטלוליתן ) מושיק לין . איך ש...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ