בלבולי מילים שייקה אופיר

שמו זרח מפרחוני טוב , בשלק הריחון של התוכנית ... סליחה ... התבלבלתי . תראו , יש אנשים שמדברים ככה בלי לשים לב . הם אומרים : שמו זרח מפרחוני , כמקום פרח מזיכרוני . יש לי חבר שגר כחרדס פנה . אתם יודעים איפה זה . זה על ידי כרדס פץ . זה טיפוס ! כל היום הוא מסתובב חצי גום ערוף . יש לו אחות צעירה ממנו כשנתיים אבל מה , תמהונית . כל היום חצי צוחה , חצי בוחקת . האבא שלהם זה יושב ראש פועצת המועלים של כרדס פץ . והנה הילד הגיע לגיל 13 והחליטו לעשות לו בר מצווה . הזמינו את יושב ראש הכנסת . הזמינו את מר לדיש קוז . הזמינו את החברה אידה בבלסון . הזמינו את מודה שיין , את פימון שרס , אבל הם רצו גם לעשות ערב אמנותי . החליטו לחפש זמרת בעלת משקל . בסוף החליטו : דודנה שמארי . הצרה שהמלווה שלה וושה מילנסקי היה בחוץ לארץ . התחילו לחפש קומפוזיטור , מצאו את יוזנן חראי . לא רצה . חיפשו עוד קומפוזיטור , מצאו את זובי דלצר . הם חשבו שאם הערב יעלה יפה הם יופיעו בהיכל התרבות , יביאו את הפילמורת התיזהרמונית כדי לחזק את המעמד . הילד הזה גמר בית ספר עממי . אבא שאל אותו , מה אתה רוצה ללמוד , ילד ? הילד אמר : חקלאות . האב...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ