מבנים תחביריים

הילדים שלי רזים עצמות עצמות כולם חכמים כולם 1 משפטי סנדוויץ , ' משפטים שבהם מילה מופיעה בראשית המשפט ובסופו . אני אין לי אוטו ( השליח במקו אני אין לי הורים * ( far אני מה יש לי לעשות בעפולה ? ( מעיי כור ישועתי ) זה ערוץ קשה זה ( קדם אירוויזיוןן כולם חכמים כולם ( ירון לונדון ) זה יכול להיות דבר כזה ? ( מגרש השדים ) תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה ( כדורגל מקצועי ) לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע אתה שותה ( השוטר ישעיהו ! בת קוראים אותה ז'נטילה ( קנטטה לשווארמה ) מה זה יכול להיות דבר כזה ? ( מגרש השדים . ( חומ"ני חומ" | נ * ביטויי הכפלה הוא היה מבקר מבקר 01 ם הגשש ) הוא לא התכוון לחומייני חומייני , הוא התכוון לקטנים האלה שעפים ( אופסייד סטירי ) הילדים שלי רזים עצמות עצמות ( חורבה ו קשה קשה . אומץ בלי דעת על ידי לובה בארץ נהדרת והחיים הקשים ! שערה שערה הייתי מוציא לה עם פינצטה פינצטה . הכפלה בריבוע ( שבתשלום . ( אנחנו אותו שכונה | שימוש משובש במילות יחס . אנחנו אותו שכונה וגם הולכים יחד בית ספר וכלא שש ) מה אתה עושה צחוק עלינו ? ומפעל הפיסו שחרר לי המקום והמוסר ! עבדתי עשר שנים שליחו...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ