שפה גבוהה

בני מעיו ישירו בכי הגששית מלאה פסוקים ממשלב גבוה . האפקט ההומוריסטי נוצר כאשר הם יוצאים מפיו של אדם שמצפים ממנו לדבר במשלב נמוך , או כאשר מתערבב ביטוי במשלב גבוה עם שפת דיבור יומיומית או סלנג . אבכה עליך בכי ושיח טבחים ) בימי עלומ" הרחוקים בגזר היה רק גזר ( המשוגעים לדבר ! בלילה , כשהשחקים יורדים וקפטריה בטבריה ) בני מעיו ישירו בכי ורופא אלילו דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם ( הסיירים ) האם תמיד כתבת שירים ? ( כלא ששו וכולו וכולו וכיוצא בהללו ( כותב הבקשות ) הוח צחוק בין שושני הבכי ורופא אליל ) חלום מלא בלהה ( שבתשלום ) חלומות טובים או חלומות הס מלהזכירם ? ושבת שלום ) צפרא טבא גברת זליבנסקי והכה את המומחה ) ראה ראיתי גם ראה והרכבת ממשלה חדשה ) אחרית הימים מתי יוצא ? ( משיח דופק בדלת ) בוודאי . בוודאי שבוודאי . בוודאי שבטח ואמן כן היה *« . אתה מוכן לכרסם קצת יותר בדומייה ? והמשוגעים לדברו שומעות המה שומעות אמו ומשיח דופק בדלת ו המוציא דבר קללה מפיו - ינעל אבי אבי אביו > שוק הספרים ) אשה זה בשביל שיהיה שמח בגוף , בשביל מרגוע לחשק ומעוז כור ישועתי ) עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה אני אצט...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ