סלנג ישראלי

עושה אותך אתה רואה ראי הגששית כוללת שימוש רב בסלנג ישראלי , ובשנות הזוהר שלה היא השפיעה על תפוצה רחבה יותר של מילה או היעלמות של מילה אחרת . בהיותה כאמור שפת תפר אפשר למצוא בה ביטויי סלנג שהתיישנו : אלף כול " אלף כול , כור גרעיני צריך להיות במקום סודי " ( מעת כור ישועתי , ( וגם בית" ; כול , גימל כול" ( השוטר ישעיהו . ( זופ לגימה זופ" . קטן , סחיבה קטנה " ( קרקר נגד קרקר . ( מילדים במשמעות , מגיל צעיר , מילדות אני" . מכיר אותו מילדים " ( כלא שש . ( עשה אותו חיקה אותו עושה" . אותך אתה רואה ראי " ( מגרש השדים . ( פורפרה המשחק והדימוי אל" . תסתובב לי שם כמו פורפרה " ( הסיירים . ( פספוס קטן כשפספוסים" . היינו במלאבס פתח תקווה " ( זה היה qrrn פךנג' ' מהודר היה" . הולך ברחוב ? איך היה מולבש ? פרנג ' י ? פרנג י י " ( השרו . צ'פצ ' ולה בלדינו : חדל אישים , רשלן טוב" . תחכי לי צ י פצ ' ולה " ( קנטטה לשווארמה . ( שטוזה מכה אתה" . הכנסת שטוזה לשוטר ארמתה " ( קריזה . ( שפשף " וביום זה שפשף אותי , הרב סמל הפלוגתי " ( עתי עוזי . ( תמוי שוטה וזה" . התמר תופס אז קריזה " ( קריזה . (  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ