נפלאות הסמך־טתית

למה לא תשב אצלנו קצת ? שאעשה תה ? | הגששית נ ? ביאה את הארומה הסמך טיתית , המתבטאת בפרטים הקטנים , כמכנה המשפט , וכשינ ? וש המיוחד במילות יחס . אולי ניכנס אצל מיסיה לוי נגיד לו איזה שבת שלום ( שבת שלום ) אני באתי בעניין המשיח ( משיח דופק בדלת ) אתה פעם שמעת דבר שכזה ? ( קפטריה בטבריה ) באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת ושבת שלום ! בכמה ההתעטשות ? 1 רופא אלילו גם כן אני מזמין אותך שתבוא אצלנו ( מפעל הפיסו למה לא תשב אצלנו קצת ? ( קפטריה בטבריה ! מה נשמע אצל העולם הגדול ? 1 שבת שלום ) שאעשה תה ? ושבת שלוםו . ומאותה משפחה : שאביא לך משהו לאכול ? ( פגז i tanr שאסכם אתו אני ? ( השליח בבנק . ( באופן טיפולי | מסממני הסמך טיתיות הוא השימוש בשמות תואר ובתוארי פועל חריגים , שלכאורה הוצאו מהקשרם . אתה מכיר את יוסף חלפון בצורה אישית והחיים כפתגם ! בית רב קומתי מאוד ( קפטריה בטבריה ! האחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל ( אף אחד לא קםו העירייה תדאג לכל העניינים באופן גרעיני ביותר ( מעת כור ישועתי ! מה עשיתם עד כה באופן טיפולי ? ( רופא אליל ) שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית ? ( שיחות ביטחון ) ע...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ