מונחי שחמט

נגעת נסעת שח סיני וריאציה של שחמט , בין שני זוגות . קרוי גם : שח שוודי . שח הפוך צורת משחק שבה על השחקן להביא במהירות דווקא לנפילת הכלים שלו עצמו . שח משפחתי שח היוצר איום על כלי או כלים נוספים , בעיקר המלכה . גם : שח מלכה , שח צריח ועוד . בליץ משחק בקצב מהיר , חמש דקות או פחות לכל שחקן . גרמנית : BLITZ ( ברק . ( זכוי משחק שניתן לנצח בו אם אין עושים טעות : "אני עומד זכוי . " מט סנדלרים ניצחון של הלבן במט פשוט של ארבעה מסעים מעמדת הפתיחה . מט חנק הנחתת מט עם פרש כשהמלר חסום . תיקו מת מצב שבו קל לשני הצדדים לכפות תיקו . הפיל אותו מהלוח ביצע מסע שהפתיע את היריב . בלוקאדה מצב כלים של אחד השחקנים החוסם את רוב כלי היריב . פךץ פרש חזק העושה שמות במחנה היריב , ועל כן זוכה לכאורה גם בתכונות של רץ . מיזוג : פרש + רץ . חייל סיני חייל אשר אין חיילים היכולים לחוסמו או להכותו בנתיב ההתקדמות . גם : חייל עובר , חייל חופשי . חייל כפול חייל הנמצא באותו טור שבו עומד חייל אחר מאותו צבע . אכל שבה כלי של היריב .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ