משפטי מפתח בשפת הילדים

בשי ן קוף ליש אבן נ"ר ומספריים הגרלה באמצעות סימוני ידיים : אבן נייר ומספריים , המנצח בין השניים , חת , שתיים , שלוש . אדי פולח קריאת עידוד בעת התכתשות , על שם שחקן מערבונים . אחת שתיים , ירושלים פתיחה לשיר משחק בחרוזים . אן דה טרואה קריאה לפתיחת משחק . מצרפתית : אחת , שתיים , שלוש . אן דן דינו הגרלה באמצעות ספירת הנוכחים על פי סדר . נוסח מלא : אן דן דינו , סופלה קטינו , סופלה קטי קטו , אליק בליק בום . אנןפ קריאת אזהרה במשחק מלחמה . אנגלית : . HANDS UP בלי חרטות במלעיל , הכרזה המונעת את שינוי הכללים שנקבעו . בלי שותף ובלי חוטף הכרזה על החזקת בעלות . ברוגז הכרזה על סכסוך . נוסח מלא : ברוגז ברוגז לעולם , שולם שולם - אף פעם . ברי ברי פוטה ברה משפט חסר משמעות הנאמר תוך פריטה על השפתיים . בללה קריאה לחילזון לצאת מן השבלול . נוסח מלא : ברלה , ברלה , צא החוצה , אבא ואמא יקנו לך עוגה . בשותף במלעיל , הכרזה על שותפות . בשין קוף ליש הכרזה שהדברים שנאמרו זה עתה לא היו אמת . הגיית העיצורים של המילה שקר . הבנים על הבנות ! הכרזת מלחמה על בסיס מין . וואן , טו , טרי , אלרי הגרלה באמצעות ספירת הנוכחים ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ