עולם התיאטרון

רק משה ואשתו שלאגר הצגה המצליחה באופן יוצא דופן , להיט . גרמנית . פלופ הצגה שנכשלה . אנגלית . גם : מוקש . רק משה ואשתו ביטוי המעיד על כך שההצגה נכשלה . קליימקס שיאה של ההצגה . אנגלית . קטרזיס השתפכות הנפש . ךגייסר במאי . גרמנית , בעקבות צרפתית . ךג ' י ( בימוי . ( ךג ' י בוך ( ספר הבימוי . ( סופלר לחשן . צרפתית . חזרה איטלקית חזרת טקסט מהירה . ראן הצגת הרצה עם סיום החזרות . אנגלית . נייה פוכה נייה פרה איחול שמאחלים שחקנים זה לוה לפני הצגה . מרוסית : ברכה כ ? קובלת בין ציידים שלא" , תצוד כלום , אפילו לא נוצה . " שיבוש ישראלי . - נייה פוכה נייה מוכה . שתשבור רגל איחול שמאחלים שחקנים זה לזה לפני הצגה . מקורו בשיבוש כתיאטרון הגרמני לביטוי "הצלחה וברכה " בנעימה אשכנזית . קיו סימן למצבים שונים , כגון כניסה לבמה . אנגלית . ךקוויזיט חפץ שמשתמשים בו על הבמה . רוסית . ויגורודקה חלקי תפאורה זמניים להצגה . רוסית . פולוביק שטיח כמה . רוסית .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ