סוגי תוכניות טלוויזיה

נונסנס וריאליטי טי 7 זינג ל 071 א . תוכנית הבנויה על שיחת אולפו ללא כתבות . ב . צילום תקריב של מרואיין מדבר . אנגלית . ס ' ° סדרה טלוויזיונית בעלת ערך בידורי . אנגלית : , SITCOM קיצור של : . SITUATION COMEDY שם כולל לטלנובלות , סדרות דרמה חסרות ערך אמנותי . בעקבות אנגלית : . SOAP OPERA גם : סבוניאךה . נונסנס סדרות בידור חסרות תוכן או מסר , המבוססות על הומור מטורף . ריאליטי שם כולל לתוכניות המציבות אנשים שונים למשימות בלתי שגרתיות לעיני המצלמות . אנגלית . תוכנית בעלת אטרקטיביות נמוכה המשולבת בלוח השידורים עקב מחסור או תקלה . אנגלית . כתבת מדף כתבה שניתן לשדר כמעט בכל זמן , נשמרת למצבי מחסור או תקלה .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ