מונחי כסף

מצלצלים ומרשרשים בוחטה סכום כסף גדול . פולנית . גם : ג'ובה ( ערבית . ( סטיפה ( לדינו . ( גולדה שטר של עשרה ש " ח ( מיושן . ( גועל נפש כינוי לגלגני לכסף ולשימוש בו . גם : פצ ' ה מצ ' ה ( יידיש . ( הרצל שטר בערכים שונים ( מיושן . ( ירוקים דולרים . מצלצלים מטבעות כסף . מרשרשים , שטרות כסף . אובר חוב בחשבון הבנק . קיצור של אנגלית : אוברדראפט . גם : מינוס . בלאטה סכום כסף גדול . מתחת לבלאטות שטרות כסף המוחזקים בבית . לוקש תלוש משכורת . יידיש : איטרייה . על פי צורתו . נקי שכר לאחר שנוכה ממנו מס . מלוכלך , שכר כולל המסים המנוכים ממנו . קופה קטנה סכום כסף המשמש למטרות נקודתיות .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ