מבנה הארגון

הכניס רגל למשבצת כובע תפקיד , מעמד בארגון . גם : כיסא . חימם כיסא מילא תפקיד ללא השפעה ממשית . כיסאות מוזיקליים חילופי תפקידים בתוך הארגון . משבצת תפקיד בארגון שיש לדאוג שיתמלא . מיטה חמה מילוי תפקיד ברצף על ידי כמה אנשים . חפק מרכז הניהול של הארגון . ראשי תיבות : חבורת פיקוד קדמית . גם : חמל . ראשי תיבות : חדר מלחמה . לקוחים משפת הצבא . מנכל שימש כמנהל כללי . נכנס לנעליים גדולות קיבל על עצמו תפקיד של אדם בעל מעמד ויוקרה . חומר אנושי איכות העובדים בארגון . צנרת הליכי ההחלטה והבירוקרטיה בארגון . טופסולוגיה שם כולל לבירוקרטיה הארגונית המתבטאת בטפסים ובנחלים רבים . תפוצת נאטו תפוצה רחבה ביותר של מסמך או מידע . על שם ברית נאט " ו . הכניס רגל יצר קשר ונוכחות במקום עבודה שבו הוא מתכוון להשתלב . חפף קיים תקופת עבודה משותפת עם קודמו בתפקיד . חתם קבע התבסס בארגון . חתך פיטר . גם : זרק , העיף . נחתך פוטר מן הארגון . גם : נזרק , עף . הלך הביתה עזב את הארגון . התפוטר אולץ להתפטר . גם : הועזב . העזיב גרם למישהו להתפטר . הצניח הביא דמות מחוץ לארגון לתפקיד בכיר . התנודב לקח על עצמו משימה בעל כורחו . ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ