טיפוסים בארגון

דיקטטור רדמוקרטור ביג בוס המנהל שבראש הפירמידה . ביג שוט דמות בעלת השפעה ויוקרה בארגון . קודקוד ראש הפירמידה , הדמות המובילה בארגון . לקוח משפת הצבא . אבא מנהל בעל אופי סמכותי . פאונדר בכיר בארגון שהיה בין מייסדיו . אנגלית . אמא מנהל בעל אופי שיתופי . בוס מנהל , בדרך כלל סמכותי ומרוחק . בעל הבית הדמות המשפיעה בפועל על חיי הארגון . גם : האיש החזק . פרסונה דמות מפתח בארגון . גורו אדם בארגון או מחוצה לו הנחשב בר סמכא עליון . דיקטטור מנהל שתלטן וריכוזי . דמוקךטור ראש ארגון בעל אופי ריכוזי , היוצר מראית עין של סגנון דמוקרטי . בולדוזר אדם בעל כושר להפעיל בהצלחה ובמהירות משימות מסובכות . מטאטא חדש מנהל חדש ונמרץ . לידר אדם בעל כושר מנהיגות טבעי .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ