טיס אזרחי

שיוט מעל הבריכה הגדולה שרוול מסדרון מעבר עילי מהטרמינל למטוס . עשה צ'ק אין נרשם לנסיעה והוקצה לו מקום ישיבה . אוברבוקינג היענות של חברת התעופה להזמנות מעל קיבולת המטוס . אוף בלוקס , און בלוקס זמן הטיסה , המתחיל ומסתיים בין הוצאת הסדים ( BLOCKS ) החוסמים את הגלגלים לפני המראת המטוס , לבין הכנסתם אחרי הנחיתה . מינימה מגבלות מזג אוויר ותנאי ראות המכתיבים את אופן הטיסה וביצוע תהליך הנחיתה לטיסת מכשירים . שיוט טיסה ישרה , כגובה ובמהירות קבועים . סטיק מוט ההיגוי במטוס . אנגלית . סטיק שייקר , מנגנון הרעדה לסטיק , בדרך כלל במטוסי תובלה , המתריע כי מהירות המטוס נמוכה וקרובה למהירות ההזדקרות . יוק הסטיק במטוסי תובלה , שצורתו חצי עיגול . אנגלית . טיסת מכשירים הטסת המטוס על פי מכשירים בתא הטייס ועזרי איכון וביות חיצוניים , בתנאי ראות גרועים . קשר יחידת מידה של מהירות הטיסה , מייל ימי בשעה . זרם הסילון צינור של רוח בין יכשתית מהירה מאוד הנע כשכבות העליונות של האטמוספירה . מנוצל כדי לקצר את זמן הטיסה או למנוע את הארכתה . חתחות מערבולות וזרמים אנכיים כאוויר , המטלטלים את המטוס ואת היושבים בו . גם : כ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ