חלקי המנוע

שפינדל וקראנקשאפט שפינדל בורג מרכזי במנוע המכונית , כוש . גרמנית . צילינדר רכיב מרכזי במנוע הרכב , קרח הבוכנה . גרמנית . דריישפט רכיב במנוע , גל הינע . שיבוש של אנגלית : . DRIVE SHAFT פאקונג ראש אטם מרכזי במנוע . גרמנית + עברית . אורינג טבעת אטימה עגולה , מחזיר שמן . אנגלית . דיפךנציאל רכיב המאפשר לכל גלגל להסתובב בנפרד בהתאם לקוטר הסיבוב . גרמנית . פיסטון בוכנה קראנק חלקו התחתון של המנוע , גוף המנוע . אנגלית . קראנקשאפט גל ארכובה . אנגלית . קאמשאפט גל זיזים . אנגלית .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ