מילון העובדים הזרים

זה ק 0 ן כסף העובדים הזרים בישראל יצרו מגוון ביטויים ואמירות הנעים על קו התפר בין עברית קלוקלת ואנגלית . להלן דוגמאות : אני בלאבית עבודה צ ' יק א צ'ק גוד גוד המלצה עצמית לעבודה טובה ומהירה . בלאבית , מעסיק . אתומורו מחר . זה גדול שנה אדם מבוגר . זה קטן שנה הוא איש צעיר . זה יודע עבודה צ'יק א צ ' ק גדול שנה עובד הניחן בכל המעלות . זה גדול כסף התשלום בסדר . זה קטן כסף , מצביע על תשלום נמוך מדי או על מוצר זול . אני לא תעודת זהות , אני תחנה מרכזית תגובה של עובד זר לבקשת תעודות .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ