השיפוצניקים

מהפכות הטכנולוגיה הסדרתיות לא השפיעו באופן מובהק על תחום הבנייה . הבטון והמלט , הרעפים , הטיח , המרצפות , אינם שונים באופן מהותי מאלה שהניחו הבנאים , הרצפים והטייחים של ראשית המאה ה . 20 מי שהשתנה הם הבנאים עצמם , שאמנם מגיעים מכל קצוות תבל כמו בנאי הדורות הקודמים , אבל הם שונים בשפתם , במראם ובמעמדם . עדיין ניתן לראות מנהל עבודה או שיפוצניק עברי , ולעיתים ערבי ישראלי , אבל תחתיו יעבדו לי הסיני וניקולאי הרומני , אם לא גורשו עדיין חזרה לארצותיהם . השפה שבה ידברו , בעיקר כשיגיעו למונחי בנייה , תהיה דומה במפתיע לשפה שבה נבנו הבתים הראשונים בערי ישראל החדשות ובכפרים . בסיס השפה הוא גרמני , באשר בעיקר היהודים יוצאי גרמניה הם שהביאו את מקצוע הבניין וניהלו את הבנייה באתרים רכים . וכך נותרו כשפה המילים כנות האלמוות שרבות מהן מתחילות משום מה באות שי " ן , שטיכמוס , שנורגריסט , שליכטה , וכמובן שפכטל ושפריץ . קוטרי הצינורות נמדדו בצול ולא באינטש , והביטוי אייזן בטון נדד מתחום הבניין לתחום תכונות האדם . האנגלית נכנסה לתמונה בעיקר בתחום המוצרים התעשייתיים לבנייה , או בלשון המבנים הגמורים . אבות הצ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ