מונחי טיפול

נתן לו שוס נט"ן אנ ? בולנס המצויד בתרופות , ציוד רפואי וצוות בעל הכשרה מיוחדת . ראשי תיבות : ניידת טיפול נמרץ . לבן אמבולנס רגיל , בניגוד לנט " ן . סקופ אנד ראן נוהל פינוי מהיר בתאונות או פיגועים . אנגלית ; SCOOP AND RUN ( להעמיס ולרוץ . ( מולטי פגיעה רב מערכתית , אירוע חבלה המוני או תאונה רבת פצועים . קיצור של מולטי טראומה . ABC סדר הפעולות בשלבי החייאה ראשונים . אנגלית , ראשי תיבות של . AIRWAY , BREATHING , CIRCULATION אק"ג א . מכשיר לבדיקת ההולכה החשמלית בלב ( אלקטרוקרדיוגרף ) ב . תרשים ההולכה החשמלית בלב ( אלקטרוקרדיוגרם . ( על פי ראשי תיבות בגרמנית . סטריפ סרט נייר שעליו תרשים אק " ג שבוצע לחולה . u . s מכשיר הדמייה הפועל באמצעות גלים על קוליים , אולטראסאונד . אנגלית . קרוי גם סונאר . P . T . C . A צנתור לב ופתיחת עורקים סתומים , לרוב באמצעות בלון . אנגלית . ראשי תיבות של PERCUTANOUS . TRANSLUMINAL CORONARY ANCIOPLASTY קאבג' ניתוח מעקפי לב . אנגלית : . CABC ראשי תיבות : . CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING נתן בחשמל הפעיל טיפול בהלם . 1 . M החדרת תרופה דרך השריר . אנגלית , ראשי תיבות...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ