מילון הקיבוץ החדש

קיבוצי נדל"ן הפרטה שם כולל לתהליכי השינוי בקיבוץ . הקיבוץ המתחדש הזרם הקיבוצי העובר תהליכי הפרטה . גם : קיבוץ עתיד . הזרס השיתופי הקיבוצים השומרים על עקרונות הקיבוץ הקלאסי . גם : קיבוץ תמיד . סיווג הגדרת הקיבוץ על פי תהליכי השינוי והזרם שאליו הוא שייך . תשע שבע תשע תקנות הסיווג ושיוך הדירות , מערכת חקיקה הנדחית מבחירות לבחירות . קהילה קבוצת האנשים ביישוב , מילה המחליפה בהדרגה את המונח קיבוץ . קיבוץ נדל"ן קיבוץ במרכז הארץ כעל פוטנציאל למכירת אדמותיו לבנייה . מודל פרוד דגם שבו המערכת האזורית רוכשת את חובות הקיבוץ והופכת לנושה שלו . שכר דיפרנציאלי משכורת לחברי הקיבוץ . שכר מינימום עיקרון לאומי החל על חברי קיבוץ לא מעטים . רשת ביטחון דגם הפרטה שנועד לשמור על קיום מינימלי בכבוד לשכבות החלשות בקיבוץ . פנסיה קיום כלכלי לוותיקי הקיבוץ . פערים יחסי שכר בין חברי הקיבוץ . פרנסה חובת היחיד למצוא מקום עבודה ומקור הכנסה . פיטורים הודעה על הפסקת עבודה . מובטל חבר קיבוץ שאין לו מקום עבודה . דירקטוריון הנהלת על חיצונית . נגזרת : יו"ר הקיבוץ . מנכ"ל על חיצוני . הנהלה גוף בעל סמכויות נרחבות לניהול הקיבוץ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ