הקיבוץ בשנות השלושים

מיסטר עם כינור סטודנט חבר הנכנס להכשרה בענף חדש במשק . חצי בן אדם אדם העובד במשק רק חצי יום . עיני העדה סנדלרי הקיבוץ , הכול עובר לפניהם . מיסטר עובד בזיבול הפרדס . יידיש : מיסט ( זבל . ( מכונת חשבון עובד בהנהלת החשבונות . גם : חשבונייה . רואה ואינו נראה חצרן . כינור טורייה . סידור חיפוש אחרי עבודה קלה עבור החלשים . פרימוס חבר הנכנס שלישי לאוהל של בני זוג . גם : שליש , תוספת ערב , מקרר , שניים חיים ואחד מת . חדרי תקווה חדרים המיוחדים לרווקים . קבוצה אינטימית חבר ללא משפחה . ארז ארגון רווקים זקנים . עונת השלכת ימי העזיבות בקיבוץ . בודדניק אדם החי מחוץ לקיבוץ . דגים מלוחים עירוניים , כינוי מתקופת השומר . בנקרוט כינוי לחמאה . יידיש : פשיטת רגל . דפיציט כינוי לריבה . יידיש : גרעון . מוסף לשבת בעל תפקיד החוזר בסופי שבוע לקיבוץ . תלם ! אזהרה למי שאינו מדבר לעניין , מתחום הטיפול בסוסים .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ