מונחי תרבות ופנאי

גלגלים ורווקים אסיפה מפגש חברים שבועי להחלטות בענייני הקיבוץ , גרסת התק " ם . גם : שיחה , גרסת הקיבוץ הארצי . מועדון לחבר מקום המפגש המרכזי של חברי הקיבוץ בשעות הפ נאי . יומן עיתון שבועי או דו שבועי בענייני הקיבוץ . גם : עלון , גרסת הקיבוץ הארצי . סיבוב הצומת הקרוב לקיבוץ , מקום מפגש ואיסוף . נופש רווקים מפגש שנתי של רווקים מרחבי התנועה הקיבוצית שבו נוצרו זוגות רבים . גם : חתנייה . נופש גלגלים סידור משולב של דירת נופש ומכונית למשפחה , היה נפוץ בשנות השבעים . טסטר צעיר המתמחה בחיזור אחרי מתנדבות חדשות .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ