מונחי חינוך וטיפול בילדים

בץ הקמה לבילוי לינה משותפת שיטה שבה הילדים לנים בבתי הילדים . ההפך מלינה משפחתית , שיטה שבה הילדים לנים בחדרי ההורים . ילדי תנובה כינוי לבני הקיבוץ בשנות החמישים . גם : מרצ'יפנים , מרצ'יפנצ'יקים . קבוצה שנתון של ילדי הקיבוץ . בדרך כלל לקבוצה שם קבוע לאורך השנים . בית ילדים מקום שבו בילו ילדי הקיבוץ את רוב שעות היום והלילה כתקופת הלינה המשותפת . חברת ילדים כיתות ב ' עד ילד חוץ ילד המתחנך בקיבוץ ללא משפחתו . מוסד תיכון שהוא פנימייה , שיטה שהיתה נהוגה בקיבוץ הארצי . מוסדניק : חניך במוסד החינוכי . חברת נוער קבוצת נערים שאורגנה והגיעה לקיבוץ במסגרת עליית הנוער . נגזרת ; נער , תלמיד בחברת הנוער . משק חי מתחם ובו בעלי חיים שונים לטיפול ולליטוף . גם : משק ילדים . ילדי החופש ילדים אורחים שהגיעו לחופשת הקיץ או הפסח . גם : מבשרי הקיץ . שעת אהבה שעה במהלך היום שבה הותר לאמהות לבקר את ילדיהן בבית הילדים . הקמה שעות אחר הצהריים בבית הילדים , לפני ההליכה לחדרי ההורים . הגדרת העובדת : מקימה . גם : הלבשה . בילוי הזמן אחרי הצהריים שבו נמצאים הילדים כחדרי ההורים . גם : טיול . השכבה זמן התקבצות הילדים בבי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ