מונחי יסוד

המשקיסט והמיניק בי קיי מי שהיה חבר קיבוץ . ראשי תיבות . בוגר קיבוץ . הגשמה החיים בקיבוץ לאחר השירות הצבאי , יעדן האידאולוגי של תנועות הנוער החלוציות . פועל : הגשים . השלמה גרעין נח"ל שהצטרף לאחר הצבא לקיבוץ קיים . חברות שייכות מלאה לקיבוץ . נגזרת : התקבל לחברות . עבר הליך של הצטרפות לקיבוץ . מועמדות תקופה קצרה לפני הקבלה לחברות . תושב גר בקיבוץ ואינו חבר . ותיקים מייסדי הקיבוץ . לורד ותיק שאיבד את השפעתו בקיבוץ . מתנדב צעיר שהגיע מחו " ל , מתגורר ועובד בקיבוץ אך אינו מקבל שכר . זמניים שאינם בעלי מעמד קבע , כגון מתנדבים , נערים במחנות עבודה ועוד . שנת חופש שנת יציאה מהקיבוץ בלי לוותר על החברות . עוזב מי שפרש מן הקיבוץ . עירניק מבוגר או ילד החי בעיר . גם : עירוניקניק . משקיסט חבר קיבוץ המתמחה בניהול הצד הכלכלי ורואה בו חזות הכול . תרבותניק חבר המתמקד בארגון פעילות תרבותית . פעיל חבר קיבוץ העובד במוסדות התנועה . גם : שליח , סוטיניק ( ברחוב סוטין שכנה מזכירות הקיבוץ המאוחד . ( קומונר צעיר המשרת בקבוצת מדריכים החיה בעיר ואחראית על קן של תנועת הנוער . שינשץ צעיר לאחר צבא המשרת שנה בקיבוץ נזק...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ