משחקים ישנים בגרסה הירושלמית

קולולוש וקיפודור עג ' ואים גלעיני משמש המשמשים למשחק . גם ; אג ' ואים , בנורים . באותו הקשר . בלק . השחיל עג י ואים לבקבוק . גולגולים פירות האזדרכת , בכלל ישראלית בומקלאך . משמשים למשחק . אלמבוליק השם הירושלמי למשחק העתיק דורס . גם : אלם סלם פאצ'קה . ארץ משחק קפיצות . ברחבי הארץ הוא קרוי קלאס . טיול בארץ הגדול משחק הקפות . דודה דינה הנוסחה הירושלמית של משחק הריצה קדרים באים . ח" שרה הכינוי הירושלמי לעמודו , משחק כדור . גרסאות נוספות : חממו , חממות . כדור המשחק נקרא : קיפודור . הולדה ! קריאת גילוי במחבואים או במשחקי רדיפה , מאנגלית . HOLD מקביל לכיסוי אנזפ ! קולולוש צעקה בעת זריקת כדור באוויר במהלך משחק . צעדי ענק משחק מקלות . קרוב לקיר משחק הטלת מטבעות . קון , פאץ' הכפלה שני שלבים בגרסה הירושלמית של המשחק הנפוץ חמש אבנים . חץ בזפת משחק במסמר ונוצה מגולגלים בזפת . פוררה הגרסה הירושלמית של הפורפרה . מורטה רוגטקה ירושלמית . טפו טפו טוש מפורק המשמש ככלי נשק מאולתר . סרטים גזירי פילמים לצורך הכנת פצצות סירחון . נקראו גם צ'קים . פומפות עטיפות של מסטיקים , המשמשות למשחק הפיכה באמצעות מחיאות כ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ